fbpx

Veel PMU-inkten bevatten nog steeds gevaarlijke stoffen

Vrijblijvend introductiegesprek voor permanente make-up
19 januari 2017
ombre en hairstroke techniek
Ombre en hairstroke techniek, wat is het verschil?
28 april 2017

Veel PMU-inkten bevatten nog steeds gevaarlijke stoffen

 PMU-inkten bevatten nog steeds gevaarlijke stoffen

Veel zwarte tatoeage- en permanente make-up-inkten (PMU) bevatten nog steeds stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van consumenten. 17 van de 52 onderzochte inkten bevatten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die kankerverwekkend kunnen zijn. Daarnaast bevatten 8 inkten te hoge gehaltes aan zware metalen; 2 inkten hebben te hoge gehaltes aan PAK’s en zware metalen.

Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 en 2016 heeft gedaan. De NVWA heeft de verkoop van de onveilige inkten verboden en de overtreders beboet. Op de website van de NVWA staat een overzicht van de onderzochte inkten op merknaam en batchnummer dat consumenten kunnen raadplegen.

Geen verbetering

In april 2015 publiceerde de NVWA over de resultaten van onderzoek naar de veiligheid van tatoeage-inkten in 2014. Als de resultaten van dat onderzoek worden vergeleken met de onderzoeksresultaten over 2015 en 2016 is de conclusie dat de veiligheid van gebruikte tatoeage-inkten sindsdien niet is verbeterd. De NVWA beraadt zich op stappen die kunnen worden genomen om de naleving van de doelgroep te verbeteren nu importeurs en handelaren de veiligheid van de inkten onvoldoende waarborgen. De NVWA deed niet alleen onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals PAK’s en zware metalen, maar ook naar de steriliteit van de inkten en naar de gegevens op de etiketten van inkten. Uit het onderzoek blijkt dat 30 van de 52 inkten (57%) niet voldoen aan één of meer van de eisen. De NVWA heeft de verkoop van deze producten verboden. Soms kwam in een product meer dan 1 afwijking voor. 2 monsters waren niet steriel. In geen van de onderzochte inkten werden pathogenen aangetroffen. Het etiket van 19 producten voldeed niet aan de eisen. Zo ontbraken bijvoorbeeld naam en adres van de producent, de datum van minimale houdbaarheid, het batch- of codenummer of de ingrediëntenlijst.

Herkomst

Van de in totaal 52 onderzochte inkten (de meest voorkomende inkten op de Nederlandse markt) waren er 9 aangekocht via internet. Acht van deze 9 inkten voldeden niet aan de Nederlandse normen. Bij 7 van de 52 onderzochte inkten stelde de NVWA een ernstig gezondheidsrisico vast. Van die 7 monsters waren er 5 afkomstig van Chinese en Amerikaanse leveranciers. Het is de verantwoordelijkheid van importeurs om er voor te zorgen dat alleen veilige tatoeagekleurstoffen op de markt worden gebracht en bij het tatoeëren worden gebruikt. Tatoeëerders die inkten via internet van buiten de EU importeren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de inkten. Om zeker te zijn van veilige inkten zouden Nederlandse importeurs en tatoeëerders actief commerciële laboratoria kunnen benaderen met het verzoek om de NVWA-analysemethoden in hun pakket op te nemen. Sinds oktober 2014 geldt een aangescherpt interventiebeleid, waarbij direct een boeterapport kan worden opgelegd in plaats van dat bij een geconstateerde overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven.

Risico’s

Er zijn Europese regels voor maximaal toelaatbare verontreinigingen in tatoeagekleurstoffen en maximale concentraties van bijvoorbeeld PAK’s. In de Nederlandse wetgeving zijn de eisen voor tatoeagekleurstoffen vastgelegd in het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen 2003. Consumenten kunnen door tatoeëren of het aanbrengen van permanente make-up worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Sommige van deze stoffen kunnen kankerverwekkend zijn, ze kunnen het DNA van iemand beschadigen of ze kunnen een schadelijk effect hebben op de voortplanting. Deze stoffen zijn in de tatoeage- en PMU-inkten verboden. Andere stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken of opbouwen. Deze stoffen moeten op het etiket of de verpakking worden vermeld.

Think before you ink

De NVWA adviseert consumenten goed na te denken alvorens ze een tatoeage laten aanbrengen. Wanneer zij tot een tatoeage besluiten, verdient het aanbeveling te informeren bij de tatoeëerder naar herkomst en veiligheid van de gebruikte inkt. Consumenten kunnen de inkten die worden gebruikt bij het zetten van een tattoo laten vastleggen in een nazorgformulier (te vinden op www.veiligtatoeeren.nl). Als consumenten een tatoeage willen laten verwijderen zouden ze advies aan een arts moeten vragen. Voor wat betreft hygiëne wordt consumenten aangeraden alleen in zee te gaan met een studio die beschikt over een verplichte vergunning van de GGD. In zo’n geval kan de consument er redelijkerwijs van uitgaan dat er hygiënisch wordt gewerkt. Deze studio’s staan onder controle van GGD en NVWA. Studio’s met een vergunning zijn te vinden op de website www.veiligtatoeeren.nl.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900–0388.

 

Deze informatiebron komt van : https://www.nvwa.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *